Sensor de temperatura del gas d'escapament i sensor de pressió d'escapament

El sensor de temperatura dels gasos d'escapament mesura la temperatura dels gasos d'escapament, sol estar situat davant del turbocompressor i davant/després del filtre de partícules dièsel, existeix tant en vehicles de gasolina com de dièsel.

Weili Sensor ofereix una línia de sensors PT200 EGT: sensor de temperatura dels gasos d'escapament.

Més que 350 elements

EGTS

Característiques:

1) Resistència de platí PT200 d'Heraeus Alemanya

2) Funcionament continu fins a 1000 ℃ i 850 ℃

3) Filferro aïllat amb tefló

4) Disseny de punta tancada:

·Contra l'erosió per corrosió en el flux d'escapament

·Es pot muntar en qualsevol orientació

·Temps de resposta més consistent al llarg de la vida útil

·Mínima variació per orientació

· Prova de caiguda fins a 2 metres

Exhaust Gas Temperature Sensor

El sensor de pressió d'escapament és un sensor diferencial que mesura la diferència de pressió entre el gas a l'entrada i la sortida del filtre de partícules.

Weili Sensor ofereix una línia de sensor DPF - Sensor de pressió d'escapament.

Més que 40 elements

EGPS

pro

Característiques:

1) Interval de temperatures de -40 a +125 °C

2) Interval de pressió màx. 100 kPa

3) Injecció de cos sencer PBT + 30GF

4) Estany soldat per funcionament automatitzat

5) Temps de reacció inferior a 1 ms