Sensor de NOx

Sensor de NOx: el sensor d'òxid de nitrogen mesura els NOx aigües amunt i aigües avall del catalitzador SCR per controlar la dosificació d'urea i per diagnosticar el funcionament del sistema SCR.

Gamma de productes de Weili per al sensor de NOx:

Més que 100 elements

 

Característiques:

Amb l'últim disseny de 3 cavitats.

L'element sensor és un xip ceràmic que consta d'un circuit de calefacció, un petit pas que condueix a 3 cavitats, un circuit de bombeig d'oxigen i un circuit de descomposició de NOx.

1st Cavitat: gasos d'escapament sota la primera cavitat a través de la barrera de difusió

2nd Cavitat: el NO2 present als gasos d'escapament es substitueix per NO

3rd Cavitat: NO entra a la tercera cavitat i 2NO→N2 + O2 a l'elèctrode M2

Featured Products-图片-NOx Sensor

 

NOX sensor